*    *    *

Into The Wild


JonasHvid Søndergaard (født 1977) tilhører den nyere generation afdanske malere, som slog igennem I 00’erne ved at genudfordreflademaleriet. I begyndelsen var han primært interesseret igeometriske formers mangfoldige udtryk og egenart. I dag er han mereoptaget af at opløse formerne og at lade stregen alene konstitueredem. En helt ny tendens i hans værker er fortolkninger af kendtemotiver fra kulturhistorien. Han kradser, vrider og nyfortolker bådeurkulturer og moderne kulturer.

 “Genereltafsøger jeg i mine værker forskellige menneskeidealer på tværs aftid, om det er helleristninger, folklore eller kommunistiskepropagandaplakater. Formene og figurerne bærer spor afvirkelighedslag i sig. Lagene illustrerer både hvordan mennesketopfatter virkeligheden i forskellige tider, men også hvordan vi sommennesker selv er medskabere af selv samme virkelighed og at vi istor stil formes af tidens idealer”.

JonasHvid Søndergaard har to forskellige værker med påudstillingen Intothe Wild.Det skulpturelle værk, “Yesterdays Castaways - Shaping theFuture”, som består af forskellige platoniske  grundformer,kuber, pyramider og tetrahedroner blandet med søjler, klassiskefigurer og et sprængt naturgeometrisk firmament. Hele værket erstøbt I gips, og placeret på et fundament af kunstgræs.

Samtet værk som består af skitser fra projektet “Mynstur”, hvorJonas Hvid Søndergaard refacer kendte og mindre kendte billedikoner.I de udvalgte skitser har han arbejdet med tre forskelligetidsperioder, der på hver sin måde illustrerer tematikken detvilde.

Jegudforsker menneskets trang til at komme i kontakt med det vilde,urinstinkterne og det spirituelle gennem forskellige repræsentationeri kunsten. 

Mennesketshungren efter det utæmmede er i mine øjne ikke et særligt behov,der blot udtrykkes i senmoderniteten. For mig viser netopde forskelligetidsepokers idealdyrkelse jeg har undersøgt, at der er en stræbenefter noget oprindeligt i den menneskelige natur i alle tider, mankunne fristes til at sige noget vildt.

Detviser Jonas Hvid Søndergaard  i værket Mynstur bl.a. vedrefacingen af Brendekildes idyllisering af bondekulturen, hvormennesket forestiller at være tættere forbundet naturen og dermedsit urinstinkt. De kræfter ligger ikke blot i en fjern fortid menogså i en ukendt fremtid som i Sci-Fi genren. Her er der iidealfremstillingen elementer af det utæmmede, mystiske ogalternative vilde verdener ligesom der i tidligere kulturersgudeafbildninger som Shiva, Parvati og Ganesh, Freja, Odin, Pan ogAfrodite ligger en spirituel drømmetilstand mennesket søger.

Slutteligtkigger jeg på dekonstruktioner af det vilde i mit skulpturelleværk “YesterdaysCastaways - Shaping the Future”.  Hvadhar vi egentligt smidt overbord gennem tiden? Er der værdifuld videnog vilde verdener vi har mistet i vores ukuelige forsøg på atcivilisere og kultivere mennesket og vores evindelige fremadstræben?Hvad ligger der af tabte skatte i denne bunke af tid. En buste afSocrates? En lille almuefigur? Er der noget af det, vi kan samle opog støve af igen? Og er der i denne afmontering en mulighed for atomforme og forevige tidligere tiders rigdomme?

Copyright 2013
Using Format